กำหนดการแข่งขันกีฬายิงปืน ประจำปี 2555

   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับรองเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมกีฬายิงปืนฯ

   
 

ประกาศสมาคมฯ

1
สมาคมฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 และจะเลื่อนมาปิดทำการในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2555 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2
กกท.มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สมาคมฯปิดทำการ ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2555 เนื่องจาก กกท.มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่โดยรอบเพื่อจัดกิจกรรมภายในทั้งหมด สยท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทำการในช่วงดังกล่าว
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬายิงปืน "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จังหวัดเชียงใหม่" ระหว่างวันที่ 2-11 ธ.ค.55

ประกาศการแข่งขันกีฬายิงปืน"ชิงชนะเลิศชมรมสโมสร ประจำปี 2555"

ประกาศการแข่งขันกีฬายิงปืน"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555"

ประกาศ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ www.thaishooting.com เท่านั่น เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีลักษณะ ข้อความ หรือรูปภาพใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของสมาคมฯ อันเนื่องมาจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำเลียนแบบ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แก่นักกีฬาหรือสมาชิกได้ จึงขอเรียนให้ทราบว่าเว็บไซต์อื่นๆ ที่มิใช่ www.thaishooting.com ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางสมาคมฯ แต่อย่างใด ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามความถูกต้องได้ที่สมาคมกีฬายิงปืนฯ เท่านั้น

 
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนนานาชาติ "C" [ ASC "C" Coaching Course (Pistol) ] ระหว่างวันที่ 12 -17 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬายิงปืนหัวหมาก กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงปืนนานาชาติ ระดับ B 2011

การฝึกอบรมหลักสูตรการยิงปืนอัดลมเบื้องต้นสำหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) โครงการสรรค์สร้างนักกีฬายิงปืน (ระดับ c)

การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงปืนนานาชาติ ระดับ B 2010

 

 
 

การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศ
ชมรมสโมสรแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555

Date
Event
Results
ทั่วไป
เยาวชน
บ.
ท.
บ.
ท.
3 พ.ย.55

10m. Air Rifle Men

"

50m.Free Pistol Men

"

25m. Standard Pistol Men

"

50m.Rile Prone Women

4 พ.ย.55

10m. Air Pistol Men

"

25m. Pistol Women

"

50 M. Rifle Prone Men

10 พ.ย.55

10M. Air Rifle Women

"

50m.Rile 3 PositionMen

"

25m.Rapid Fire Pistol Men

11 พ.ย.55

10m. Air Pistol Women

"

25m.Pistol Men

-
-
"

50m. Rifle 3 Position Women

-
 
   
   
 
 
   
 
 
 
Download โปรแกรม สำหรับอ่านไฟล์ ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การประปานครหลวง น้ำดื่มตราช้าง มาม่า มองต์เฟอร์ bsc Cosmetology bsc exquisite wear Arrow Wacoal Lecoq Sportif Mizuno
 
 
Copyright © 2004 by www.thaishooting.com, All rights reserved
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2369 3661-5 โทรสาร 0 2369 3667
The National Shooting Sport Association of Thailand Under Royal Patronage 2088 Ramkhamhang Rd., Hua-Mark,Bangkapi, Bangkok 10240
Tel : (66) 0 2369 3661-5 Fax : (66) 0 2369 3667